________________________________________________________________
Schorsen van uw voertuig nu ook online mogelijk
Vanaf 6 april 2009 kunt u de geldigheid van het kenteken van uw voertuig schorsen en ook de schorsing verlengen of opheffen. Tot nu toe kon dat alleen via een postkantoor of een RDW-loket. Online schorsen kan vanuit huis, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Lees verder
Om half drie werd weer aan de terugtocht begonnen op weg naar Herberg de Ploeg in Angeren waar de beloofde snert zich goed liet smaken. Het was een mooie route, heel veel deelnemers en gelukkig weer mooi weer. Dan kunnen we dus weer spreken van een geslaagde dag.
De volgende activiteit van de AOC is de evaluatieavond op 7 november 2008 waar alle leden van harte welkom zijn.
  Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs
De afgelopen twee weken is er door de FEHAC met man en macht gewerkt om een dreigende,
directe beëindiging van de belastingvrijstelling voor voertuigen van 25 jaar en ouder te
voorkomen. Met succes!
En we hebben het niet alleen gedaan! Clubbestuurders en leden van de clubs hebben de Tweede Kamer
bestookt met e-mails waarin ze protest aantekenden tegen het onverwachte initiatief van een aantal
Kamerleden om de huidige vrijstelling al per 1 januari 2009 te "bevriezen" en te beperken tot voertuigen die
dan 25 jaar of ouder zijn, dit alles door middel van een amendement op het Belastingplan 2009.
Hiermee is bereikt dat het amendement zodanig is gewijzigd dat de vrijstelling nog tot 1 januari 2012 in
stand blijft. Die datum is niet toevallig gekozen. Dan wil de regering "Anders Betalen voor Mobiliteit"
invoeren, ofwel de kilometerheffing. Pas dan gaat de "bevriezing" dus in. In het voorlopig wetsvoorstel voor
de kilometerheffing is al een uitzonderingsregeling voor oldtimers (ouder dan 25 jaar) opgenomen. Wanneer
de kilometerheffing inderdaad per 1 januari 2012 in werking treedt, zullen aldus alle voertuigen van vóór 1
januari 1987 buiten de kilometerheffing vallen.
De Tweede Kamer heeft het gewijzigde amendement op 25 november aangenomen. Het
amendement was afkomstig van de ChristenUnie, en mede ingediend door PvdA en Groen Links. Omdat ook
CDA als grootste regeringspartij (CDA), D66, Partij van de Dieren en SGP het amendement steunden werd
het met ruime meerderheid aangenomen.
Het amendement regelt niet alleen de overgang van vrijstelling naar kilometerheffing, maar maakt per 1
januari 2010 ook een eind aan de regeling dat lease-auto’s die ouder zijn dan 15 jaar in de bijtelling naar
economische waarde mogen worden gewaardeerd in plaats van naar cataloguswaarde. Die grens schuift nu
naar 25 jaar. Omdat leaseconstructies naar onze mening eerder duiden op dagelijks gebruik dan op behoud
van het voertuig als mobiel erfgoed hebben we met deze verandering geen probleem.
Ons protest was er niet zozeer tegen gericht dát misbruik van de belastingvrijstelling aan de orde werd
gesteld maar tegen de manier waarop. Het ontbrak aan feitelijke onderbouwing en de initiatiefnemers
hadden geen enkele moeite gedaan om de FEHAC voorafgaand te consulteren of zelfs informeren. Dit
vonden we erg onzorgvuldig en dit standpunt vond in de Kamer gehoor. Ook Staatssecretaris De Jager zag
niets in het oorspronkelijke idee, temeer er nog in 2007 was vastgesteld dat het beperkte gebruik van
oldtimers de 25+ vrijstelling rechtvaardigde.
Onze actie heeft er niet alleen voor gezorgd dat de dreiging van onmiddellijke bevriezing van de vrijstelling
uit de lucht ging maar ook dat de hele Tweede Kamer nu weet dat er een krachtige oldtimerorganisatie is,
de FEHAC, die niet met zich laat sollen. Hiermee hebben we een goede indruk gemaakt, vond zelfs de
indiener van het amendement, Ernst Cramer (CU). Achteraf vond hij het jammer dat hij ons niet eerder had
gevonden maar hij heeft te kennen gegeven graag met ons in gesprek te blijven.
De "bevriezing" van de vrijstelling per 1 januari 2012 is voor ons overigens niet het laatste woord. Eén van
onze bezwaren is dat 25+-motorfietsen dan in de wegenbelasting blijven. Het is immers voorzien dat die
buiten de kilometerheffing blijven. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kilometerheffing
moet nog beginnen, en met ons optreden rond de vrijstelling hebben we ons goed in de kijker geplaatst.
Onze uitgangspositie is goed!
Een positief aspect vinden we ook dat "belastingvrijstelling" nu minder betekenis krijgt als argument om een
24 of 25 jaar oude auto te verkopen aan mensen die "goedkoop" rijden het belangrijkste vinden. We kunnen
hiermee nog sterker uitdragen dat we de organisatie van echte oldtimerliefhebbers zijn.
1
Bij de leeftijd gaat het steeds om de periode gerekend vanaf datum van eerste toelating
Verslag snertrit 2008
Verslag Nachtje slapen
Verslag bloesemtocht
Hoofdlijnen nieuw APK-keuring
http://www.fehac.nl/home/download/FEHACPersberichtAPK.pdf
Nieuwsbrief Nr.8 60 jaar Solex in Nederland    http://www.60jaarsolexnederland.nl/Nieuwsbrief/NB8Nl.pdf
Nieuws van de ,,Angerse Oldtimer Club”
 
Daar aangekomen werden we ontvangen door Meneer van Schayik en zijn ,,meisje” (zo noemde hij zijn vrouw) met koffie en een eerste uitleg over zijn verzameling / museum.
Wat we daar te zien kregen sloeg alle records, zo’n mooie verzameling / museum hadden we nog nooit gezien.
Alle materialen lagen en stonden netjes in rijen, of het nu hout, koper/messing, staal of andere materialen waren, alles was netjes geïmpregneerd en gepoetst.
Deze man heeft een paar grote hallen staan, in het midden zo’n honderd vijftig mooi gerestaureerde tractoren met vele stoommachines, stationaire motoren enz., alle zijbeuken en een grote zolder, had hij ingericht met winkelartikelen, zoals kruidenier, kapper, drogist, religie, scheepvaart, radio’s, brandweer materialen, kuiperij, paardenspul, een echt carillon met uurwerk, oude fietsen met zelfs nog een stoomfiets, honderden geëmailleerde borden enz.
Meneer Wim van Schayik, die nu 72 jaar is, als kleine jongen al begonnen met sigaren bandjes, postzegels, luciferdoosjes te verzamelen, was zelf zijn levenlang smid geweest, daar had hij dan ook een speciale grote hoek voor ingeruimd om het smidse te tonen.
Na het bezichtigen werden we nog uitgenodigd in zijn kantine voor een nagesprek en om vragen te stellen waar Meneer van Schayik, met een eigen humor, antwoord op gaf.
Na een  prachtige avond gingen de clubleden voldaan terug naar het clubhuis in Angeren, waar met volle bewondering nog lang werd na gepraat over al wat er gezien was en gehoord die avond in Langenboom.
Op vrijdag 9 november om 20.00 uur, is er de derde evaluatie avond van de ,,Angerse Oldtimer Club” in het clubhuis aan de Molenstraat 6 te Angeren.
Een ieder die interesse heeft, is van harte welkom om te horen en zien hoe het er aan toe gaat bij de ,,Angerse Oldtimer Club”.
Geslaagde midzomertocht met Oldtimers
De Angerse Oldtimer Club heeft op zondag 8 juli onder prachtige weersomstandigheden de midzomertocht gereden.
Deze tocht ging voor alle categorieën over betuwse wegen en paden om uiteindelijk op de sfeervolle pauze plaats te komen midden in een prachtige kersenboomgaard.
Daar werd iedereen verwelkomd door de gastvrouw en voorzien van wat te drinken en natuurlijk ook van heerlijke Hollandse kersen en dit alles met een gezellig accordeon muziekje.
Na de pauze werden de voertuigen gestart om de midzomertocht verder te rijden om uiteindelijk weer in Angeren te eindigen waar nog wat gegeten en nagepraat is over deze zeer geslaagde dag. De volgende oldtimerrit, de snertrit  is op zondag  7 oktober 2007.
Helaas heeft een deelnemer van de midzomertocht het kentekenplaatje van de bromfiets verloren in de Kampsestraat te Angeren. Als er iemand is die dat plaatje gevonden heeft wil die zich dan melden bij een van de bestuursleden .
Klik hier voor foto's
 
___________________________________________________________
U krijgt deze nieuwsbrief van http://www.60jaarsolexnederland.nl,
waar u uzelf heeft toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
Om u uit te schrijven volg deze link: h
Ingezonden door een lid
Artikel uit maandblad Auto & Motor TECHNIEK
Probleem:” Veroudering benzine bij oldtimers en benzinemotoren die lang stil staan.
Doordat auto’s langdurig stil staan kristalliseert de benzine in de leidingen en gaan benzinepompen stuk. Kent U een oplossing voor dit probleem?
Antwoord van Peter de Leeuw van Fortè,een specialist in inwendig reinigen van motoren.
“Benzine is onderhevig aan veroudering, onder andere door oxidatie met lucht. Hierbij wordt de zuurgraad van  benzine verhoogd, wat tot corrosie van metalen delen kan leiden.
Door de verzuring treden teer, vernis en hars uit de benzine wat lakafzetting geeft  in tank, tankelement, brandstofpomp, vlotterkamers van carburateurs, sproeiers, vlotternaalden, benzinekranen enz.
Brandstoftanks van oldtimers zijn vaak voorzien van beluchting, zodat in de zomer de lichte fracties van de benzine verdwijnen waardoor de benzinekwaliteit snel vermindert. Startproblemen zijn hier het gevolg van omdat de lichte fracties noodzakelijk zijn om een motor makkelijk te starten. Om de  veroudering van benzine tegen te gaan en de opslagbestendigheid te verhogen is toevoeging van Fortè Gas Treatment aan te bevelen.
Om het zuur te neutraliseren en lakafzetting op te lossen en te voorkomen kan Fortè Fuel System Cleaner worden toegevoegd. Voor het stallen van de oldtimer moeten beide reinigers aan zo vers mogelijke benzine worden toegevoegd waarna de tank maximaal afgevuld wordt.
De veroudering en vervuiling zullen dan tot een absoluut minimum worden beperkt.
Bij stalling langer dan een jaar moeten ieder jaar de benzine en de reinigers vervangen worden om de beste bescherming tegen veroudering en vervuiling te waarborgen.”
Huissen  27-08-2006
Zeer geslaagde Oldtimerrit met bewoners Sancta Maria.
Na aankomst om 10.30 gezamenlijk koffie gedronken met de bewoners.
Daarna was er voor de bewoners gelegenheid om de Oldtimers te bezichtigen, gelukkig was het op dat moment droog, daarna zijn de bewoners gaan eten en wat rusten.
De oldtimer bestuurders werd een lunch aangeboden waar dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Om 13.30 wordt gestart met de rondrit met afwisselend weer, dan nat dan weer droog,
Maar toch een zeer geslaagde rit, waar de bewoners zeer van hebben genoten.
Na de rit is er nog wat gedronken en nagepraat met de bewoners in de recreatiezaal,
Waarna om ongeveer 16.00 de Oldtimers weer huiswaarts keerden.
Klik hier voor foto’s
Stropop aangestoken van de  ,,Angerse Oldtimer Club”.
Op zondagmorgen j.l. werden we opgeschrikt, dat ’s morgens om half zeven, de brandweer met loeiende sirene bij ons op de hoek, splitsing Leutsestraat oude Leutsestraat, stopt om de brandende stropop te blussen.
Er zijn schijnbaar vandalen die het niet kunnen nalaten om geleende spullen van een club te vernielen.
Afgelopen herfst heeft de ,,Angerse Oldtimer Club”, bij het binnenrijden van Angeren, vanaf Huissen, een surfplank aan palen opgehangen met het E-mail adres erop van de club.
Deze schoor van de palen heeft een vandaal(en) de afgelopen herfst doorgezaagd, dus weer door een lid van de ,,Angerse Oldtimer Club” hersteld, en aan een dikke boom opnieuw opgehangen.
Op 7 mei j.l. had de ,,Angerse Oldtimer Club” de Bloesemrit.
Wat schetst onze verbazing, na de rit ligt de boom met de surfplank tegen de vlakte, boom omgezaagd!
We laten ons niet uit het veld slaan, zetten weer nieuwe palen en hangen de surfplank weer op.
Tijdens deze tocht komt een clublid naar het bestuur om een strooipop aan te bieden voor blikvanger voor de ,,Angerse Oldtimer Club.
Wij als bestuur vinden dit een pracht idee, dus besluiten wij om de strooipop er neer te zetten.
Op 17 juni j.l. komen de grote en kleine balen stro met een paar tractoren naar Angeren, na drie uur werken staat er een prachtige pop, wat zijn wij als club hier trots op.
Maar na veertien dagen liggen de knopen de mond en de kleine strobaaltjes her en der verspreid in de sloot en langs de straat.
Dit toch maar weer herstellen, nu zetten we er prikkeldraad omheen met een bordje ,,verboden toegang” want de Midzomertocht komt er aan voor de club en willen nog een beetje reclame maken.
We besluiten de pop te laten staan tot na de Snertrit op 8 oktober en wilden hem dan weer opruimen.
Maar dat hoeft de club nu niet meer te doen, want de één of andere lolbroek(en) heeft hem vanmorgen aangestoken en de stropop is nu helemaal verwoest.
De schade van deze brand is toch nog wel aanzienlijk.
Namens het bestuur, Jaap Stienstra, voorzitter van de ,,Angerse Oldtimer Club”
Klik hier voor foto's
Nieuws van de ,,Angerse Oldtimer Club".
De ,,Midzomertocht" van de ,,Angerse Oldtimer Club" was een groot succes, we hadden de weergoden weer mee, prachtig zonnig weer.
Er hadden zich van te voren zo'n honderd deelnemers ingeschreven met hun oldtimers.
Bij de aanmelding kregen de deelnemers een Rallykaart voor op hun voertuig, consumptie bon voor in het clubhuis, toegangs bewijs en koffiebon met appelgebak voor bij de rustplaats en voor terugkomst bij het clubhuis ,,Herberg De Ploeg" een bon voor een broodje beenham / braadworst of Hamburger.
De deelnemers kregen voor onderweg een verkeersquiz vragen formulier mee, daar waren een paar leuke prijsjes mee te verdienen met een aandenk Rallykaart met 1e, 2e en 3e prijs erop.
Na de briefing werden de tractoren eerst op pad gestuurd gevolgd door de Solexen, de Solexen categorie begint toch te groeien.                                                         Het bestuur had voor hun een verkorte brommer route uitgezet, daarna gingen de brommers, gevolgd door de motorfietsen en de auto,s die als laatste van start gingen.
Er waren vele inwoners van Angeren en omstreken naar de Molenstraat gekomen om om elf uur de oldtimers te kunnen zien starten en uit te zwaaien.                          De tractoren gingen de Kerkstraat in om eerst een rondje door Angeren te maken en langs de stropop te rijden, die voor een paar weken geleden door de ,,Angerse Oldtimer Club" was neergezet.
De auto's en motorfietsen gingen de dijk op richting Boerenhoek, daar de dijk af richting Angeren om via de Kampsestraat de nieuwe wijk aan de Viswei te passeren.en zo door de Paddenpoel via de dijk naar Huissen, Elden, Driel, Hetern, Randwijk, Opheusden.
In Opheusden stond de eerste oldtimer rijder met pech, hij had een lekke band met zijn motorfiets, deze aan de kant gezet en de motorrijder met duopassagiere bij één van de leden in de auto meegenomen, na de rit is de motorfiets met een busje opgehaald.
Via Dodewaard naar Herveld, daar was bij Museumboerderij ,,De Tip" de pauze plaats, de brommers en Solexrijders kwamen gelijk met de auto's daar aan voor de gezamelijke koffie met ambachtelijk gebakken appelpunt, de tractoren hadden iets langer nodig en kwamen na een half uurtje ook daar aan.
Rond twee uur alles weer opgestart voor de terugreis maar daar stond een Solex met een lekke band.
Die werd door verschillende Solexrijders geplakt onder het motto ,,Samen uit, Samen thuis".
Via Andels, Zetten langs de mooie Linge naar Homoet, Valburg, Reeth, Ressen, Bemmel, Haalderen, daar de Waaldijk op via de Sterrenschans, Peppelgraaf terug naar ons clubhuis in Angeren.
De tractorrijders kwamen na een drie kwartier daar ook aan, waar gezamelijk het broodje met beenham werd genuttigd.
De verkeersvragen formulieren waren door een paar behulpzame dames gecontroleerd waarna de prijsuitrijking kon beginnen.
De derde prijs, met negen van de elf antwoorden goed, was voor Meneer Hammink uit Tolkamer en Meneer Vincks uit Gendt, na loting kreeg Meneer Hammink de derde prijs, de tweede prijs, met tien goede antwoorden, ging naar Meneer Roos uit Lobith en de eerste prijs was voor Samantha Stienstra uit Huissen met alles goed.
De voorzitter bedankte namens het bestuur, alle oldtimer vrienden voor de grote opkomst en deze prachtige dag.
De volgende rit is de ,,Snertrit", gepland op zondag 8 oktober 2006. 
Klik hier voor foto's.
Er word gewerkt aan t-shirts,dit is een voorbeeldje.
 
  klik voor een vergrooting.
Nieuws ,,Angerse Oldtimer Club”.
De tweede ,,Bloesemrit”, georganiseerd door de ,,Angerse Oltimer Club” trok veel oldtimer liefhebbers naar Angeren.
Mede door het mooie weer, kwamen veel mensen uit de wijde omgeving naar Angeren om deze rit mee te rijden met hun oldtimer, zelfs uit Hoogeveen kwamen twee ,,oud Angerse” met hun mooie rode MG cabrio uit 1977 meerijden.
Het bestuur had met behulp van drie clubleden, te weten Caroline Stienstra voor de brommers, Geert Roelofs voor de tractoren en Hennie Helsen voor de Auto’s / motorfietsen, drie verschillende ritten uitgezet.
Tegen tien uur kwamen de eerste deelnemers om te verzamelen bij clubhuis ,,Herberg De Ploeg”, aan de Molenstraat in Angeren.
Het bestuur had de leden verzocht om niet via de Kerkstraat binnen te rijden, omdat er twee kerkdiensten aan de gang waren en deze niet door het oldtimer lawaai verstoord zouden worden, wat door de oldtimer liefhebbers werd gerespecteerd en via de andere kant Angeren binnen kwamen rijden.
Na het inschrijven gingen de auto’s en motorfietsen het eerst van start en werden via de dijk naar Doornenburg-Gendt-Haalderen-Bemmel en Elst naar Heteren geleid.
De brommers en Solexen hadden een wat kortere route via Huissen en Elst naar Heteren, de tractoren namen de korte route met onderweg een ,,Pitstop” met koffie, wat door dames van wat clubleden uit thermoskannen werd geserveerd.
De grote pauze was deze keer in ,,De Bongerd” te Heteren met als uitbaters John en Annemiek Peters uit Angeren, waar alle, circa, 150 deelnemers met zo’n negentig voertuigen, samen kwamen voor de koffie met cake.
Daar was de gelegenheid om op loopafstand vanaf ,,De Bongerd” met groepjes van zo’n 15 personen het oorlog museumpje te bezoeken ,wat dan ook door verschillende groepen werd gedaan en met complimenten over het museumpje terug kwamen.
Rond 14.00 uur ging de ,,Bloesemrit” verder, de brommers en Solexen via Elden en Elst en de tractoren via de Rijndijk Elden, Rijkerswoerd en Huissen.
De auto,s en motorfietsen met een grote lus via het Hemmense bos - Kesteren - Rhenen over de Grebbeberg - Wageningen - Renkum richting Bennekom en zo boven Arnhem langs om via de Koningsweg en de Apeldoornsestraat naar beneden te komen, via de Nelson Mandela brug - Meinerswijk - Huissensestraat - Huissen, in de Leutsestraat kwamen deze weer achter de tractoren.
Hierdoor ontstond een lang lint van oldtimers die Angeren binnen reden met veel applaus en bekijks langs de kant van inwoners. Bij clubhuis ,,Herberg De Ploeg” had uitbater Fred de Wild, een party tent opgezet waar de soep en lekkere broodjes beenham / hamburgers en grote braadworst lagen te wachten op de hongerige deelnemers.
Het bestuur had ook een dialect quiz gemmakt die door de deelnemers onderweg ingevuld kon worden, na afloop werden deze quizvragen door drie dames van de club gecontroleerd op fouten.
De derde prijs ging naar een nieuw lid, Mevr. Hammink uit Tolkamer, de tweede prijs was voor Jay Stienstra uit Arnhem en de eerste prijs was voor Remco de Wolf uit Doornenburg.
De winnaars  kregen een leuk prijsje met een aandenk Rallykaart met 1e, 2e en 3e prijs erop.
De voorzitter sloot deze dag af met nog mede te delen dat op 20 en 21 mei in Herveld een trekker evenement is, dat de ,,Angerse Oldtimer Club” aanwezig zal zijn met het Kersenfeest op 25 juni in Gendt en de ,,Midzomerrit” op16 juli a.s. is en bedankte alle oldtimer liefhebbers voor deze mooie goed geslaagde dag
Klik hier voor foto's
Onze voorzitter in de krant
   
Weet uw niet waar het framenummer van uw brommer staat informeer hier eens  info@motormuseum-lexmond.nl
Nieuwe regels Personenvervoer
Nieuwe regels personenvervoer per 1 mei 2005
Voortaan is het verboden om personen te vervoeren in de laadruimte van een auto of bromfiets. Tegelijkertijd is het niet meer toegestaan om personen te vervoeren op open of gesloten aanhangwagen achter een tractor, auto of bromfiets. Personen mogen alleen nog maar worden vervoerd op een zitplaats.
Er bestaan een paar uitzonderingen op deze regel. Het blijft bijvoorbeeld toegestaan om personen te vervoeren in de laadruimte van ambulances, dierenambulances, brandweerauto’s, politieauto’s, militaire voertuigen en busjes voor rolstoelvervoer. Ook het vervoeren van personen in het woongedeelte van campers of kampeerauto’s blijft toegestaan, mits er gewone zitplaatsen zijn aangebracht die deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd en die zijn voorzien van autogordels.
Het vervoeren van personen in fietskarren of op een wagen die door paarden wordt voortgetrokken blijft toegestaan. Er wordt bij het verbod namelijk uitsluitend gesproken over laadruimte van en aanhangwagens achter motorvoertuigen en bromfietsen. Fietsen en paarden behoren daar niet toe. Ondanks deze wijziging in de verkeerswetgeving blijft het mogelijk om tijdens optochten, toertochten en evenementen personen op aanhangwagens te vervoeren. Daarvoor is wel een gemeentelijke vergunning nodig. Carnavalsoptochten, bloemencorso’s en andere parades blijven dus gewoon mogelijk. Bovendien blijft het toegestaan om personen te vervoeren in toeristische en recreatieve voertuigen zoals toeristische treintjes van meerdere aan elkaar gekoppelde wagentjes. Ook hiervoor is ontheffing van de gemeente nodig.
Voorbeeld; u rijdt mee in een toertocht met een oldtimertractor met kar/wagen aangekoppeld waar enkele passagiers op zitten, de organisatie heeft een vergunning verkregen van de gemeente waar de toertocht plaats vind, dan verkrijgt u ontheffing tijdens die toertocht.
Als u van huis gaat met u oldtimertractor met enkele passagiers op de kar/wagen naar het evenement, dan heeft u geen ontheffing.
Als u na het evenement weer naar huis gaat met u oldtimertractor met enkele passagiers op de kar/wagen, dan heeft u geen ontheffing.
Hiervoor zijn ook nieuwe feitcodes gekomen:
Bij overtreding van personenvervoer in open laadruimte van motorvoertuig waar geen ontheffing bij is verleend staat een boete op van €130,-.
Bij overtreding van personenvervoer in gesloten ruimte van motorvoertuig waar geen ontheffing bij is verleend staat een boete op van €70,-.
Bron: 3VO en RVV
De secretaris
Nieuws van de ,,Angerse Oldtimer Club".
Vrijdag 13 januari was er een contactavond met een nieuwjaars receptie in ons clubhuis Herberg De Ploeg in Angeren.
Het viel ons op dat er maar weinig leden en belangstellenden bijgelovig zijn om niet op ,,vrijdag de dertiende" ergens naar toe te gaan, het was een druk bezochte avond.
De voorzitter hete alle aanwezigen van harte welkom en wenste een ieder veel gezondheid en een goed oldtimer jaar toe.
Hij blikte nog even terug naar het afgelopen seizoen met de mooie toer ritten.
Het weer was mooi, zeker voor de tractor, brommer en motor rijders, waardoor er een goede opkomst was voor de eerste rit met z'n vijftig voertuigen.
De bloesemrit ging met een omweg naar Manege Ruimzicht aan de Loostraat in Huissen/Arnhem, met als verrassing voor elke deelnemer een omelet met een kopje koffie, aangeboden door de eigenaar van ons clubhuis Herberg De Ploeg, met als extra nog een consumptie van Manege Ruimzicht.
De tweede midzomerrit, met z'n zestig voertuigen, ging naar het sluizencomplex in Driel waar we ontvangen werden met koffie en cake, waarna er een film werd vertoont over het waterhuishouden in Nederland en op de Neder-Rijn en nog een rondleiding kregen op het complex met uitleg over de vistrap.
De derde rit was de snertrit met een pauze bij Heren boerderij De Hucht in Elst, na terugkomst in ons clubhuis werden we door Fred de Wild en zijn hulpen ontvangen met de SNERT en andere lekkere dingen, waar we nog een paar uur konden napraten over de mooie tochten door onze mooie Betuwe.
De ,,Angerse Oldtimer Club" was ook vertegenwoordigd op het KERSENFEEST in Gendt en bij TREKKERTREK in Elst, waar dan ook verschillende personen zich bij onze club aanmeldde, eind december kunnen we melden dat we 88 leden hebben.
Er bestond bij de leden behoefte om b.v. meerdere voertuigen op één verzamelpolis te hebben.
Daarom had het bestuur van de gelegenheid gebruik gemaakt om op deze avond een paar heren van een verzekering maatschappij uit te nodigen, gespecialiseerd in Oldtimer verzekeringen, die daarover een presentatie gaven met een foto CD, met uitleg over verzamelpolissen en wat er alzo komt kijken om een goede verzekering af te sluiten voor ,,HET SPEELTJE" van de oldtimer liefhebber, na de presentatie konden vragen gesteld worden.
Na de pauze maakte het bestuur de data 's bekent voor het komende oldtimer seizoen.
We beginnen op 17 februari a.s. met de algehele jaarvergadering, 26 maart opening van de ,,ANGERSE OLDTIMER CLUB" seizoen tijdens de Lentekriebels, 7 mei de bloesemtocht, 16 juli midzomer tocht en 8 oktober de snertrit.
Hierna werd de DVD opgestart van het afgelopen seizoen, samen gesteld uit opnamen van Huissen TV, TV Lingewaard en privé filmopnamen, daarna was de foto CD aan de beurt, dit had z'n succes dat onze secretaris alle DVD 's en CD 's namen de club verkocht die hij gemaakt had.
Tijdens deze avond werd er nog een clublid, te weten Ricardo de Wolf, actief om een ,,sticker actie" optouw te zetten voor de ,,Angerse Oldtimer Club, later op de avond had hij het financiële plaatje rond om 1000 exemplaren te kunnen laten drukken, Ricardo namens het bestuur en de leden , hartelijk bedankt voor deze spontane actie.
Het bestuur
Huissen 30-11-2005  van onze Pr man
Nou dat was nog eens leuk de AngerseOldtimerclub werd gevraagd door ,,Het Huussense Mins" om een OUDE man te rijden naar Sancta Maria er zouden ook een aantal Pieten bij zijn.
Johan Kuster en ik waren om 14.00 bij Blokker en na een rondje door de binnenstad van Huussen kwamen we aan bij Sancta Maria waar we met veel gebulder bij de entree hartelijk ontvangen werden.
De bewoners vonden het prachtig en na een bakkie zijn we weer huiswaarts gekeerd.
De organisatie bedankte de Oldtimerclub uut Angeren.
En wij konden terug kijken op een geslaagde middag
Sint en Piet
Evaluatie ” Angerse Oldtimer Club” volle bak.
bijeenkomst in haar clubhuis herberg De Ploeg .
Ondanks het zeer slechte weer en moeilijk begaanbare wegen waren er toch plusminus 50 leden op deze avond af gekomen.
Na een kopje koffie aangeboden door ‘Herberg De Ploeg’en kennismaking en opwarming kon de vergadering een aanvang nemen.
De voorzitter Jaap Stienstra opende deze evaluatie met een minuut stilte voor het overleden actief lid Martin Borgers die op 11 juli plotseling aan een hartstilstand is overleden .
Martin had op 3 juli nog met zijn kinderen en kleinkinderen de “Midzomerrit”meegereden.
Vervolgens kwam aan de orde het mogelijk collectief verzekeren van oldtimervoertuigen .
De heer Bruinsma van het gelijknamige angerse verzekeringsbureau gaf een korte uitleg over deze mogelijkheden en zegde toe dat hij korting op verzekeringen kon geven als er voor 5 december bij hem de verzekering wordt afgesloten.
De penningmeester Frits de Wild heeft ook een adres gevonden om voordelig nummerborden te laten maken voor de brommers die nu gekentekend moeten worden. Adres bekend bij bestuur en meer informatie.
De voorzitter vroeg aan de aanwezige leden hoe zij de afgelopen ritten met name de Bloesemrit -Midzomerrrit-Snertrit hadden ervaren
Alle leden waren vol lof over de organisatie en uitte hun welgenoegen en vonden dat er op deze wijze moet worden doorgegaan.
De traktorbezitters hadden een informele bijeenkomst gehad met het bestuur omtrent de afstand voor hun categorie ,die zij te lang vonden maar na onderling overleg zou er bij de volgende ritten rekening mee gehouden worden.
De “Angerse Oldtimer Club”was ook nog vertegenwoordig geweest op het kersenfeest te Gendt en bij “Trekkertrek”in Elst geholpen door onze leden Caroline Stienstra,Willie van Marwijk en Ben Roelofs.
Op 30 november is Ben Roelofs met zijn Lanz-Buldog en de huifkar van de familie Borgers uitgenodigd om Sinterklaas naar bejaardenhuis Sancta Maria in Huissen te vervoeren.
Het bestuur is benaderd door Huissen TV , Oldies FM en TV Lingewaard voor interviews en filmopname, Frist de Wild heeft een samenvattende film gemaakt en Johan Kuster een foto CD , Beide kunnen worden besteld tegen een vergoeding van 3 Euro bij Johan Kuster.
Deze film werd op deze evaluatieavond getoond en haalde ook nog nostalgie naar voren met beelden uit het verleden en van de ritten die afgelopen seizoen zijn verreden .
De leden werden ook gewaarschuwd  om bij olielekkage van hun voertuig voorzorgsmaatregelen te treffen.
De secretaris Johan Kuster gaf ook een kort overzicht van de bezittingen en materialen van de “Angerse Oldtimer Club”.
De secretaris vroeg ook aan de aanwezige leden hun juiste E-mail adres aan hem door te geven wat veel postkosten kan besparen.
Door Frits de Wild werd de bijdrage van Super De Boer actie  aan de kas aan tot nu toe van de club bekend gemaakt met een resultaat van Euro 156.60 waar hij heel tevreden mee is.
De voorzitter vroeg aan de aanwezige leden of er voor meer van deze avonden behoefte is dan graag een seintje aan het bestuur, hij zegde wel toe dat er voor het volgende seizoen een avond wordt belegt voor overleg om bij de aanstaande “Lentekriebels”aanwezig te zijn met misschien grootse plannen.
Zijn voorstel is op vrijdag 13 januari en dan gelijk een Nieuwjaarsreceptie te houden.
Bij de rondvraag waren er geen vragen van belang.
De voorzitter sloot de evaluatievergadering en nodigde een ieder uit om nog even gezellig na te kletsen onder het genot van een drankje voor eigen rekening en een hapje aangeboden door  de “Angerse Oldtimer Club’ in het clubhuis “Herberg de Ploeg” node leiding van Fred de Wild.
Deelnemer snertrit Angerse Oldtimerclub valt in de prijzen
 
,
Groot succes bij de promotie van onze club bij de trekkertrek in Elst.
Zeker 4 nieuwe leden.
Klik hier voor foto’s
 
 
 
Vrijstelling oldtimer <http://www.vrijstellingoldtimer.nl/>

Het zomerreces is bijna ten einde. Wie had gehoopt dat het kabinet van Rutte
en Samsom deze rustige tijd zou benutten voor zelfreflectie en terug zou
komen op het besluit omtrent oldtimers, komt helaas bedrogen uit. Men heeft
het reces vooral gebruikt om de zoektocht naar 6 miljard extra bezuinigingen
af te ronden.

VrijstellingOldtimer heeft deze zomer ook niet stilgezeten. Nog meer
relevante rapporten en onderzoeksdata werden opgevraagd, al dan niet middels
een beroep op de Wet Openbaar Bestuur. Verstrekte gegevens werden
geanalyseerd en voor zo ver relevant toegevoegd aan ons inmiddels lijvige
dossier. Dit is van belang om de illusie over de verwachte
belastinginkomsten met FEITEN te kunnen weerleggen en aan te tonen dat dit
kortzichtige beleid alleen maar verliezers kent.

Op 2 september is het zomerreces weer achter de rug. Wij zijn er klaar voor!

Enquête: De gevolgen van het “40-jaar compromis”
Op 19 juli jongstleden verzochten wij de eigenaren van voertuigen met een
bouwjaar tussen 1974 en 1987 mee te werken aan een enquête over de gevolgen
van het 40-jaar compromis
<http://www.vrijstellingoldtimer.nl/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=38&Itemid=214> . Dankzij een overweldigende respons van ruim 7.000
respondenten bevatte onze database amper één maand later de antwoorden over
ruim 10.000 klassieke voertuigen. Een mooi moment om daar een eerste analyse
uit op te maken en de resultaten
<http://www.vrijstellingoldtimer.nl/politiek-dossier-vrijstelling-oldtimer/g
evolgen-40-jaar-compromis>  daarvan met u te delen in deze nieuwsbrief.

<http://www.vrijstellingoldtimer.nl/images/WieZegtNee.png>
Dat oldtimereigenaren hun voertuig(en) liefhebben mag blijken uit het feit
dat ongeveer drie kwart van de deelnemers voornemens is het voertuig ook
volgend jaar te behouden. Daar staat echter tegenover dat slechts een
verwaarloosbaar klein deel (minder dan 10%!) ook werkelijk de volledige MRB
gaat betalen.De belangsrijkste resultaten van onze enquête zijn:1. Ruim 90% van de respondenten geeft aan de verhoogde MRB niet te gaan
betalen! Men kiest voor maatregelen zoals het voertuig schorsen, verkopen of
ombouwen, waardoor de MRB niet betaald hoeft te worden. Maar belangrijker
nog, de geraamde inkomsten voor de overheid zullen niet behaald worden.2. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat men over een andere auto
beschikt voor het dagelijks gebruik. Men betaalt dus al grotendeels MRB en
het is daarom ook logisch dat men niet bereid is om voor de hobby auto ook
nog eens de volle mep te betalen.3. De hobby auto (waarvoor de vrijstelling bedoeld is) wordt massaal van de
weg af gehaald. Met deze maatregel en het 40-jaar compromis, wordt juist
geen recht gedaan aan de door de Kamer aangenomen moties van Bashir (SP) en
Van Vliet (PVV). In deze moties wordt opgeroepen om hobbymatig gebruik
mogelijk te houden. Uit dit onderzoek blijkt dat met name de liefhebber, die
al een andere auto heeft voor dagelijks gebruik, hard wordt getroffen,
terwijl juist zij weinig in de oldtimer rijden.

Deze resultaten zullen u waarschijnlijk niet verassen, want dat een
dergelijk ingrijpende maatregel dermate sterke effecten heeft, is natuurlijk
logisch. Deze gedragseffecten geven ons weer extra munitie om de strijd in
Den Haag te voeren! Nadere details en conclusies op basis van deze enquête
treft u aan in het volledige artikel op onze website
<http://www.vrijstellingoldtimer.nl/politiek-dossier-vrijstelling-oldtimer/g
evolgen-40-jaar-compromis> .

De enquête <http://www.vrijstellingoldtimer.nl/enquetes>  blijft overigens
gewoon geopend, zodat ook nieuwe leden hun hieraan kunnen blijven deelnemen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!

Constructief overleg met de FEHAC
Het 40-jaar compromis werd gesloten tussen een aantal partijen en de
overheid. VrijstellingOldtimer waardeert de inzet van deze partijen, maar is
ontevreden over het bereikte akkoord. Er is immers helemaal geen reden om de
wet wederom aan te passen. Voor onze actie is het wel belangrijk inzicht te
krijgen in waarom de alliantie zich uiteindelijk heeft moeten neerleggen bij
het "40-jaar compromis". We waren dan ook verheugd om op 7 augustus 2013
FEHAC voorzitter Bert Pronk te mogen ontvangen op ons kantoor.

In een constructief overleg werden wij op de hoogte gesteld over een aantal
aspecten van de totstandkoming van het akkoord en informeerden wij de FEHAC
over onze activiteiten rondom de vrijstellingskwestie. Het is ons duidelijk
geworden dat er vanuit het ministerie van financiën grote druk is
uitgeoefend op de partijen om dit compromis te tekenen.

Wij zijn van mening dat dit compromis tot stand is gekomen op basis van
onjuiste en onvolledige informatie. Met de kennis van nu zou men tot een
heel ander besluit gekomen moeten zijn. Daarom geven wij de strijd niet op!

Met vriendelijke groet,Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer
Doneer <http://www.vrijstellingoldtimer.nl/doneren>
Wilt u geen mail meer van ons ontvangen, klik hier Veilig uitschrijven
<http://www.vrijstellingoldtimer.nl/index.php?option=com_jnews&Itemid=999&ac
t=unsubscribe&subscriber=24396&mailingid=12&cle=ec8e43b3037215fb4b82ac403a54
f31c>

Like
<http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.vrijstellingoldtim
er.nl&layout=standard&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=lig
ht&overflow=visible&height=80&target=>


<http://www.vrijstellingoldtimer.nl/index.php?option=com_jnews&Itemid=999&ac
t=log&mailingid=12&subscriber=24396>
Angeren 03-09-2013